سلیمانی نقی

نقى سلیمانى

نویسنده

تولد: ۲۸ مرداد ۱۳۴۰- تهران

 

بعضى از کتاب‌ها:

جناب سیب منتظر نیوتن بود، زلال

افسانه‌ى نو، سروش

گلدان پشت پنجره، نى- سروش

خل‌بازى‌هاى خلبان اتوبوس هوایى، فرهنگ گستر

کارآگاه بچه‌ها (رمان ۴ جلدى)، قدیانى و فرهنگ گستر

مواظب بند کفش‌هایتان باشید، سروش و فرهنگ گستر

پیامبر (رمان ۸ جلدى)

دایره‌هاى کبود، امیرکبیر

آشنایى با استادان داستان؛ لئو تولستوى، رویش

گذرنامه‌‌ى روح من، پیدایش

نقطه‌هاى طلایى (در نقد و شناخت قله‌هاى ادبیات نوجوانان؛ شازده کوچولو و پینوکیو)، نشر گل

بعضى از جایزه‌ها:

دایره‌های کبود؛ کتاب سال سروش نوجوان، کتاب برگزیده‌ى نویسندگان، ۱۳۶۸

گلدان پشت پنجره؛ کتاب سال سروش نوجوان، کتاب برگزیده‌ى نویسندگان، ۱۳۷۰

آنی؛ کتاب سال سروش نوجوان، داستان برگزیده‌ى خوانندگان، ۱۳۷۱

کارآگاه بچه‌ها؛ کتاب سال سروش نوجوان، داستان برگزیده‌ى خوانندگان، ۱۳۷۳

خل‌بازى‌هاى خلبان اتوبوس هوایى؛ کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان- لوح زرین و دیپلم افتخار، ۱۳۸۰

مقاله‌ى «هزارتوى شخصیت‌ها» در مجله‌ى سروش؛ کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان، دیپلم افتخار، ۱۳۸۲

مقاله‌ى «خنده چراغ ماست» در مجله‌ى سروش، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان، دیپلم افتخار، ۱۳۸۲

پیامبر؛ کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان و کتاب سال سلام، ۱۳۸۹