سمیعی معصومه

معصومه سمیعی

مترجم

تولد: ۱۳۶۳ ورامین

بعضی از کتاب‌ها:

‌درخت سحرآمیز، انتشارات فرای علم

انگشتر آرزو، فرای علم

ویلیام‌تل، فرای علم

مردی از دنیای دیگر، فرای علم

رویای درخت‌ها، فرای علم