سیدعلی رضوانه

سیده رضوانه سیدعلى

مترجم

تولد: ۸ شهریور ۱۳۵۷- تهران

 

بعضى از کتاب‌ها:

نهالى که خواهرم کاشت، مدرسه

من ماه را می‌بینم، مدرسه

کاشفان جوان؛ کوه‌ها و آتشفشان‌ها، مدرسه

دخترى که مى‌دانست؛ حس ششم، مدرسه

سرگذشت انرژى هسته‌اى، مدرسه

دایناسورها زنده مى‌شوند، دیباگران تهران

افسانه‌هاى کولى، عالم

افسانه‌هاى ملل، عالم

 

اى‌میل:

rezvane@yahoo.com