شامانی محمدعلی

محمدعلى شامانى

نویسنده

تولد: ۱ مهر ۱۳۳۹- دامغان

 

بعضى از کتاب‌ها:

سحر پرنده‌ى مهربان

شکوفه‌ى خونین

به‌دنبال میوه‌ى زندگى

خرمالوى نارس

قورباغه‌اى که ترمز بریده بود

دختر معبد

فصل اول زمین

مطالعه، چگونه، چه وقت، کجا

راهنماى آزمون تیزهوشان پنجم

راهنماى آزمون تیزهوشان سوم راهنمایى

ای‌میل:

mam552005@yahoo.com