شاهری لنگرودی جلیل

سید جلیل شاهری لنگرودی

تولد: ۱۸خرداد ۱۳۳۹- لنگرود

تحصیلات: کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی

 

بعضى از کتاب‌ها:

غول خودخواه و دو قصه‌ى دیگر، اسکار وایلد، امیرکبیر، ۱۳۷۰

ستاره‌ى صبح کره (۳ جلد)، بیک بونگ، امیرکبیر و سبحان ۱۳۷۲- ۱۳۷۴

پسر ستاره و دو قصه‌ى دیگر، اسکار وایلد، صدا ۱۳۷۷

درختی از بهشت، دبجانی چاترجی، صدا ۱۳۸۰

داستان‌هایی برای فکرکردن، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۶

ساخت واژه، جان سینکلر، زبان ملل ۱۳۸۷

ارتباط با کودکان از طریق داستان، دنیس بی. لچر، تد نیکولز، و جوآن سی می،  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۹

مبانی فیلم‌نامه‌نویسی، سید فیلد، سوره‌ مهر ۱۳۹۰

بعضى از مقاله‌ها:

معرفی کتاب زبان و مسائل دانش؛ نامه‌ى علوم انسانی، پاییز ۱۳۷۹

قیدهای زمان در زبان‌های ایرانی؛ ایلیا گرشویچ،  سروش پیر مغان (یادنامه‌ى جمشید سروشیان)، به‌کوشش کتایون مزداپور، انتشارات ثریا ۱۳۸۱

ویرایش از نگاهی نو، پژوهشگران، آذر و دی ۱۳۸۳

گروه اسمی در ویرایش و ترجمه؛ نشریه‌ى  فرهنگ (ویژه‌ى ادبیات)، پاییز ۱۳۸۴

ترجمه در سنت شفاهی به‌منزله‌ى معیاری برای سنجش نظری و عملی ترجمه؛ ماریا تیموچکو، سیمرغ

بعضى از فعالیت‌ها (از گذشته تا حال):

ویرایش بیش از صدها کتاب  و نشریه

داراى مدرک واژه‌گزینی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی

عضو انجمن زبان‌شناسی ایران

کارشناس نمونه در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۷ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (همکاری در تدوین فرهنگ خاورشناسان)

سرپرست بخش‌های ویرایش و نمونه‌خوانی مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، تا سال ۱۳۷۴

ویراستار ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب، از ۱۳۷۴

عضو کمیته‌‌ى صدور مجوز نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از ۱۳۸۷

مدیر اجرایی نشریه‌ى مجموعه ‌مقالات علوم انسانی، نشریه‌ى معاونت پژوهشی و ویراستار و مشاور علمی نشریه‌ى زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد اسلامی- تهران جنوب)

تدریس دروس ساخت زبان فارسی، نگارش فارسی و زبان انگلیسی (دانشگاه آزاد اسلامی- تهران جنوب)

تدریس دروس دستور تطبیقی، ترجمه‌ی متون علوم انسانی، ترجمه‌ی متون عمومی، ترجمه‌ی اسناد و مدارک، نگارش و دستور زبان انگلیسی… (دانشگاه جامع علمی- کاربردی)

برگزاری کلاس‌های مستمر ویرایش در دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی