شریفی هدیه

هدیه شریفى

نویسنده- مترجم- پژوهش‌گر

بعضى از کتاب‌ها:

بریدنى‌ها

نوشتنى‌ها

آموزش توانایى‌هاى زبانى (۵ جلد)

دگرگون‌سازى برنامه‌ى زبان‌آموزى فارسى

تحلیل شیوه‌هاى آموزش زبان به کودکان

تأثیر ادبیات بر زبان کودک

موهایم

دست‌ و نقش (۳ جلد)، ماریو ماریوتى

نقش‌ها، ماریو ماریوتى

درست‌ اندازه‌ى‌ من، آدریان میچل

خرس سارا، مارتا کوچى

پشمالو، مارتا کوچى