شفیعی شهرام

شهرام شفیعى

نویسنده

تولد: ۲ بهمن ۱۳۴۹- تهران

تحصیلات: کارشناسى ارشد ادبیات فارسى

بعضى از کتاب‌ها:

آواز‌هاى پینه‌بسته، به‌نشر

هزار پا، هزار نقش، به‌نشر

خیمه‌ى خاموش، سوره‌‌ مهر

گربه در جوراب زنانه، سوره‌ مهر

مرغ سوخارى براى جنازه، سوره‌ مهر

انفجار کیک خامه‌اى، تکا

عروس رنگین‌کمان، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

جزیره‌ى بى‌تربیت‌ها، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

شاه مقوایى، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

آن مرد در باران رفت، نشر شاهد

دختر را بیدار کن، نشر شهر

ماچ را بگذار براى بعد، قدیانى

ماشین لباس‌شویى ارواح، قدیانى

خاله‌ى عروسک من، قدیانى

لطیفه‌های شیرین ایرج میرزا، پیدایش

لطیفه‌های شیرین عبید زاکانى، پیدایش

ماجراى سلطان و آقاکوچول، پیدایش

پیراهن بلند ماه، مدرسه

اى‌میل:

 shahramshafii@hotmail.com