شفیعی ضیا‌الدین

سید ضیا‌الدین شفیعى

کتاب‌ها:

گنج نهان، سوره‌ مهر

بر گونه‌هاى ماه، سوره‌ مهر

شرح خواب‌هاى گمشده، سوره‌ مهر

بیدارتر از صبح، سوره‌ مهر

شاید عاشق شده باشم