شماسی عبدالحی

عبدالحى شماسى

تولد: ۱۳۳۳- شیراز

تحصیلات: کارشناسى نمایش

بعضى از کتاب‌ها:

قورباغه‌ى سبز

آواى بلبل

مهمانى‌ گنجشک‌ها

انتخاب (نمایش‌نامه)، مدرسه

خواجه نصیرالدین طوسى، مدرسه