شمس محمدرضا

محمدرضا شمس

نویسنده

تولد: ۱ فروردین ۱۳۳۶- تهران

 

بعضى از کتاب‌ها:

مراد شمر، به‌نشر

الاغک مهربان، به‌نشر

قصه‌ى پلى که بود و دیگر نیست، به‌نشر

دیوانه و چاه، افق

من و زن‌بابا و دماغ بابام، افق

بادکنک و اسب‌آبى، افق

قصه‌ى بهار، شباویز

آرزوهاى رنگى، شباویز

شیر، اسب و بشقاب چینى گلدار، شباویز

افسانه‌ى جن و پرى، محراب قلم

تنبل پهلوان، کانون پرورش فکرى‌ کودکان و نوجوانان

تو مادر منى؟، کانون پرورش فکرى‌ کودکان و نوجوانان

خورشید مال کیه؟، کانون پرورش فکرى‌ کودکان و نوجوانان

کلوچه خانم، فرهنگ گستر

دختره‌ى خل و چل، حوض نقره

دزدى که پروانه شد، چشمه

صبحانه‌ى خیال، چشمه

بعضى از جایزه‌ها:

قصه‌ى بهار؛ لوح تقدیر کتاب سال کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

قصه‌ى پلى که بود و دیگر نیست؛ کتاب سال سلام

آرزوهاى رنگى؛ کتاب سال سلام

صداى بزغاله؛ قصه‌ى سال مجله‌ى سروش کودک

دیوانه و چاه؛ لوح زرین جشنواره‌ى مطبوعات کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان و برگزیده‌ى جشنواره‌ى مطبوعات، کتاب سال شوراى کتاب کودک و دیپلم افتخار از IBBY، برگزیده‌ى انجمن فرهنگی ناشران

دیوانه و چاه، دختره‌‌ى خل و چل؛ کتاب انتخاب‌شده در فهرست سالانه‌ى کتاب‌خانه‌ى مونیخ

بادکنک و اسب ‌آبى؛ کتاب برتر انجمن فرهنگى ناشران ۱۳۸۵

 نمایش لی‌لی‌حوضک؛ دیپلم افتخار از جشنواره‌ی بین‌المللی نمایش عروسکی تهران