شهیدی ناهید

ناهید شهیدى

نویسنده- پژوهش‌گر

تولد: ۱۳۳۱- همدان

 

بعضى از کتاب‌ها:

داستانى

بال پولکى و تى‌تانى، مهر تابان ۱۳۸۳

مادر مرا ببخش، مهر تابان ۱۳۸۵

باد و بادبادک

ماه‌ترین بچه‌ى دنیا

مریم‌گلى‌ (قصه‌ى منظوم)

پژوهشى

فرهنگ واژگان اروپایى در زبان فارسى، رهنما ۱۳۷۶

ریشه‌هاى قرآنى، ضرب‌المثل‌هاى ایرانى، فرهنگ دانش ۱۳۷۹

تمثیل‌هاى برگرفته از احادیث

ریشه‌یابى زبان‌هاى بیگانه در کتب درسى (پژوهشى درباره‌ى کتاب‌هاى دوره‌ى راهنمایى)

جایزه‌ها:

بال پولکى و تى‌تانى؛ کتاب برگزیده‌ى شوراى کتاب کودک، ۱۳۸۳

بعضى از فعالیت‌ها (از گذشته تا حال):

همکارى با  نشریاتى چون روزنامه‌ى جام جم و مجله‌ى دوست

طراح گسترش فرهنگ کتاب‌خوانى در مدارس

قصه‌گویی و آموزش داستان‌نویسی در مدارس