شوشتری مکرمه

مکرمه شوشتری

تولد: ۱۳۵۷ قائم‌شهر

 

کتاب‌ها:
می‌خواهید چه‌کاره شوید؟ نانوا، دفتر پژوهش‌های فرهنگی

می‌خواهید چه‌کاره شوید؟ کتابدار، دفتر پژوهش‌های فرهنگی

دختر مو درختی، انتشارات پیدایش