شیخ‌الاسلامی حسین

حسین شیخ‌الاسلامی

تحصیلات: کارشناس ارشد فلسفه‌ی غرب

کتاب‌ها:

سازمان قوری‌های متحد، افق

چرا گاوها همه این رنگی‌اند، افق

تئوری ادبی، جاناتان کولیر، افق

بارت، جاناتان کولیر، افق

بعضی از مقاله‌ها:

زیبا اما بیگانه با کودک امروز، کتاب ماه کودک و نوجوان، تیر ۱۳۷۸

شعر فولکلور همیشه شعر کودک نیست، کتاب ماه کودک و نوجوان، آذر ۱۳۷۹

هری‌ پاتر، معجون سحرآمیز، ، پژوهش‌نامه‌ی ادبیات کودک و نوجوان، زمستان ۱۳۸۱

در دفاع از مانیفست، کتاب ماه کودک و نوجوان، اسفند ۱۳۸۲

زوال بزرگسالی، پژوهش‌نامه‌ی ادبیات کودک و نوجوان، بهار ۱۳۸۵

بیست و سه نکته درباره‌ی یک کتاب دوست‌داشتنی، پژوهش‌نامه‌ی ادبیات کودک و نوجوان، بهار ۱۳۸۶