صادقی میترا

میترا صادقى

نویسنده- منتقد و مدرس ادبیات داستانى

تولد: ۱۳۵۰- شهرضا

بعضى‌ از کتاب‌ها:

قصه‌هاى آسمانى (مجموعه داستان)، ۱۳۷۷

باغ قرآنى (مجموعه شعر)،  ۱۳۷۷

داستان‌هاى کوتاه کوتاه (مجموعه داستان)،  ۱۳۷۸

پستچى مهربان (داستان کودک)، ۱۳۸۰

گهواره سبز (داستان کودک)،‌ ۱۳۸۱

مثل صداى پرنده (مجموعه داستان)‌، ۱۳۸۶

 آفتاب مهربانى‌ (داستان نوجوان)، ۱۳۸۶

آمده بودی برای خداحافظی (مجموعه داستان)، ۱۳۸۸

بعضى از فعالیت‌ها (از گذشته تا حال):

عضو شوراى بررسى کتاب نشریه‌ى قلمرو

عضو شوراى بررسى کمیته‌ى کتاب کانون

مدرس هنرستان ادبیات داستانى

عضو شوراى تحریریه‌ى مجله‌ى ادبیات داستانى

دبیر انجمن داستان‌نویسان جوان