صالحی طالقانی امیر

امیر صالحى طالقانى

مترجم

بعضى از کتاب‌ها:

دایره‌المعارف مدرسه، محراب قلم

فرهنگ ریاضى مدرسه، میلز استیو، محراب قلم

مجموعه‌ى مهارت‌هاى‌ زندگى، استیفان پدرسن، محراب قلم

مجموعه‌ى بچه‌ى خوب مى‌گه (۲۴ جلد)، جوى برى، نواى مدرسه

مجموعه‌ى مواظب بدنت باش (۸ جلد)، آنجلا رویستون، افق

مجموعه‌ى‌ منابع انرژى (۵ جلد)، استیو پارکر، افق

مجموعه‌ى پژوهشگران نوجوان بیش‌تر بدانند، ثانى اثنین خان، قدیانى

مجموعه‌ى گام به گام با کامپیوتر، راشل بیلر بانین و مارین برلاینر انگیت، قدیانى

مجموعه‌ى‌ گام به گام با رایانه، جیل جسون، قدیانى

مجموعه‌ى آشنایى با بدن، کیت سوییتى، انجام کتاب