صباغ‌زاده مریم

مریم صباغ‌زاده ایرانی

تولد: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۷- کرمان

 

بعضی کتاب‌ها:

مرا نبوس بابا (داستان منظوم، با همکاری افشین اعلا)، مدرسه ۱۳۸۳

اسیر کوچک (داستان منظوم، با همکاری افشین اعلا)، مدرسه ۱۳۸۳

صدای ساز سهراب (داستان کودک)، سازوکار ۱۳۹۲

پروین اعتصامی (داستان کودک)، به‌نشر ۱۳۸۷

گلوله‌ی بزرگ نخ، ۱۳۹۳