صمصامی نسرین

نسرین صمصامى

بعضى از کتاب‌ها:

گوزن شیشه‌اى، نینوا

گرگ را دیده‌ام، نى

گل‌بى‌بى و باد خزان، نى

زیر طاق لاجوردى، خانه‌ى ادبیات

ماجراى‌ شنگول و منگلول و گرگ بدجنس، خانه‌ى ادبیات

همسفر نور، تربیت

پرى کوچولو و درخت آلو، کیوان

در جنگل سبز، پیام آزادى

آواز پرنده، گوهر منظوم

چهارده خورشید، گوهر منظوم