ضرابی‌زاده بهناز

بهناز ضرابى‌زاده

تولد: ۱۳۴۷- همدان

کتاب‌ها:

آن روز سه‌شنبه بود

سیب آرزو

آدم‌برفی

گنجشک سبز و آبى

باباى  ۹سالگى

مرغ شل

اسم عروسکى

آخرین تکه نان

جایزه‌ها:

آدم برفى؛ برگزیده‌ى سیزدهمین کتاب سال سلام

بابای ۹ سالگى؛ برگزیده‌ى نخستین جشنواره‌ى ملى کتاب سال کودک و نوجوان

محله‌ى حاجى؛ برگزیده‌ى چهارمین جایزه‌ى داستان انقلاب