عبدی عباس

عباس عبدی

تولد: ۹ تیر ۱۳۳۱- آبادان

تحصیلات: مکانیک

کتاب‌ها:

داستان نوجوان

شناگر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۸۹

شکارچی کوسه‌ی کَر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۹۲

روز نهنگ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۹۲

داستان بزرگ‌سال 

قلعه‌ی پرتغالی، نشرچشمه ۱۳۸۶

دریا خواهر است، نشرچشمه ۱۳۸۸

باید تو را پیدا کنم، نشرچشمه ۱۳۸۹

جایزه‌ها:

شناگر؛برنده‌ی جایزه‌ی نخست اولین دوره‌ی کتاب سال جزیره‌ی قشم؛ ۱۳۹۱

شکارچی کوسه‌ی کَر؛ برنده‌ی جایزه‌ی نخست دومین دوره‌ی کتاب سال جزیره‌ی قشم، ۱۳۹۲

ای‌میل:

abbas.abdi@gmail.com