عرب‌امیری نسیم

نسیم عرب‌امیری

شاعر

تولد: ۱۳۶۵ شاهرود

بعضی از کتاب‌ها:

هل‌هلی و خاله سوسکه، نیستان

هل‌هلی و ماه‌پیشونی، نیستان

هل‌هلی و کدو قل‌قله‌زن، نیستان

داشت عباس‌قلی‌خان پسری، باوران

نامه به دزد، قدیانی