عزیزی نسیم

نسیم عزیزى

تولد: مهر ۱۳۵۷- تهران

کتاب‌ها:
تألیف
یک قرن اندوه (قصه‌هاى قرآنى)، روزگار
رسام عرب‌زاده (از مجموعه‌ى چلچراغ)، مدرسه
ترجمه
میمون هنرمند، پاملا چینگ، روزگار
میمون شکمو، پاملا چینگ، روزگار
میمون خود خواه، پاملا چینگ، روزگار
هرى پاتر و سنگ جادو، جى. کى. رولینگ، ذکر
هرى پاتر و اتاق رازها، جى. کى. رولینگ، ذکر
هرى پاتر و زندانى آزکابان، جى. کى. رولینگ، ذکر
هرى پاتر و جام آتش، جى. کى. رولینگ، ذکر
فال‌نامه‌ى حافظ