عموزاده خلیلی فریدون

فریدون عموزاده خلیلى

نویسنده

تولد: ۳۰ بهمن ۱۳۳۸- سمنان

تحصیلات: کارشناسى ریاضى

 بعضى از کتاب‌ها:

سه ماه تعطیلى، حوزه‌ هنرى سازمان تبلیغات اسلامى ۱۳۶۲

سفر چشمه‌ى کوچک، حوزه هنرى سازمان تبلیغات اسلامى ۱۳۶۳

روزهای امتحان، حوزه‌ هنرى سازمان تبلیغات اسلامى ۱۳۶۳

دوچرخه‌ى آقاجان، حوزه‌ هنرى سازمان تبلیغات اسلامى ۱۳۶۶

سفر به شهر سلیمان، امیرکبیر ۱۳۶۸

آن شب که بى‌بى مهمان ما بود، ذکر ۱۳۷۱

دو خرماى نارس، قدیانى ۱۳۷۴

خداى روزهاى بارانى، روزگار ۱۳۷۸

فرهنگ توصیفى شخصیت‌هاى داستانى نوجوان، آفتابگردان ۱۳۸۱

کلاغ‌هاى بلوار ساعت، افق ۱۳۸۶

ژنرال پیسکولوسکی و پرفسور اسکولسکی، افق ۱۳۸۶

زرد مشکی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۸۸

کتاب کوچک برای داستان‌نویسی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۹۱

بعضى از جایزه‌ها:

کتاب سال، ۱۳۷۶

جایزه‌ی بیست چهره‌ى برگزیده‌ى ادبیات کودک و نوجوان، ۲۰ سال پس از انقلاب، ۱۳۷۸

جایزه‌ی یونیسف

جایزه‌‌ى سال شوراى کتاب کودک، نشریه‌ى برگزیده (دوچرخه)

جایزه‌‌ى جشنواره‌ى مطبوعات (یاداشت نشریه‌ى دوچرخه)

بعضى از فعالیت‌ها (از گذشته تا حال):

عضو مؤسس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان

رئیس هیئت‌مدیره‌ى انجمن نویسندگان کودک و نوجوان (چند دوره)

سردبیر مجله‌ى سروش نوجوان، روزنامه‌ى آفتابگردان و هفته‌نامه‌‌ى دوچرخه

مدیر مسئول هفته‌نامه‌ى چلچراغ