فتاحی حسین

حسین فتاحی

نویسنده-  ویراستار-  مترجم

تولد: ۵ فروردین ۱۳۳۶- یزد

تحصیلات: کارشناسى حسابدارى

بعضى از کتاب‌ها:

آتش در خرمن، امیرکبیر

پسران جزیره، سوره‌‌ مهر

فصل کبوتر، سوره‌ مهر

عشق سال‌هاى جنگ، قدیانى

امیرکوچولوى هشتم، قدیانى

مدرسه‌ى انقلاب، ذکر

رودخانه‌اى که راهش را گم کرده بود، به‌نشر

در پناه خانه‌ى دوست، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

راهزن‌ها، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

ماه مجلس (زندگى آیت‌اله مدرس)، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

حکایت‌هاى شیرین تاریخ بیهقى (بازنویسى)، پیدایش

۵ قصه‌ى گزیده از شاهنامه‌ى فردوسى (بازنویسى)، قدیانى

با صورتم حرف مى‌‌زنم، کاربن جنز، قدیانى

مجموعه‌ى تو هم می‌توانى، نانامى اسانو، قدیانى