فدایی حسین حسین

سید حسین فدایی حسین

نمایش‌نامه‌نویس- پژوهش‌گر

تولد: ۱۳۴۵- تهران

تحصیلات: فوق‌لیسانس ادبیات نمایشی

 

بعضی از کتاب‌ها:

ماجرای جنگلبان (مجموعه نمایش‌نامه)،‌ حوزه‌ی هنری سازمات تبلیغات اسلامی ۱۳۷۳
شهر دندان‌ها (مجموعه نمایش‌نامه)،‌ حوزه‌ی هنری سازمات تبلیغات اسلامی ۱۳۷۵
بچه یاکریم‌ها (مجموعه نمایش‌نامه)،‌ حوزه‌ی هنری سازمات تبلیغات اسلامی ۱۳۷۶
کارآگاهان مدرسه (مجموعه نمایش‌نامه)،‌ حوزه‌ی هنری سازمات تبلیغات اسلامی ۱۳۷۷
اجازه آقا (مجموعه نمایش‌نامه)،‌ حوزه‌ی هنری سازمات تبلیغات اسلامی ۱۳۷۷
مینا و خنگله (مجموعه نمایشنامه)، انتشارات مدرسه ۱۳۷۹
آب‌تنی در برکه (مجموعه قصه- ‌نمایش) کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۸۵
ببعی و گرگ آش‌پز (مجموعه نمایش‌نامه برای کودکان)، حوزه‌ی هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان قم ۱۳۸۶
سحر میان خوراکی‌ها (مجموعه نمایش‌نامه برای کودکان)، حوزه‌ی هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان قم ۱۳۸۶

 

بعضى از فعالیت‌ها (از گذشته تا حال):
کارشناس تئاتر حوزه‌ی هنری استان قم، از ۱۳۶۸
عضو هیئت مؤسس گروه تئاتر آیین، ۱۳۷۴
عضو هیئت مؤسس دفتر مرکزی نمایش بچه‌های مسجد، ۱۳۷۴
عضو شورای نظارت بر نمایش استان قم، از ۱۳۷۹
عضو شورای تخصصی کانون نمایش‌نامه‌نویسان تئاتر مقاومت، از ۱۳۸۴
عضو شورای کانون تئاتر کودک و نوجوان اداره کل هنرهای نمایشی، از ۱۳۸۴
عضو شورای نظارت بر تئاتر کودک و نوجوان اداره‌‌ی کل هنرهای نمایشی، از ۱۳۸۵