فراست قاسمعلی

قاسمعلى فراست

نویسنده-  روزنامه‌نگار

تولد: ۱۳۳۸- گلپایگان

تحصیلات: کارشناسى زبان و ادبیات فارسى

بعضى از کتاب‌ها:

نیاز، امیرکبیر

نخل‌هاى بى‌سر (رمان)، امیرکبیر

گلاب خانم، قدیانى

آوازهاى ممنوع، قدیانى

زیارت (مجموعه داستان)، انجام کتاب

روزهاى‌ برفى (رمان)، مدرسه

خانه‌ى‌ جدید (مجموعه داستان)، برگ

افطار، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان