فربد فرزاد

فرزاد فربد 

مترجم

تولد: ۱۳۴۷- کرمانشاه

 

بعضى از کتاب‌ها:

هنک سگ گاوچران (۲۲جلد)، جان ایکسون، کتاب پنجره

هابیت،‌ جان رونالد روئل تالکین، کتاب پنجره

نیروى اهریمنى‌اش، فلیپ پولمن، کتاب پنجره

پل شکسته، فلیپ پولمن، کتاب پنجره

کنت کارلشتاین، فلیپ پولمن، کتاب پنجره

مترسک و خدمتکارش، فلیپ پولمن،‌ کتاب‌های پریان

راهنماى مسافران مجانى کهکشان، داگلاس آدامز، کتاب پنجره

کتاب گورستان، نیل گیمن، کتاب پنجره

ج مثل جادو،‌ نیل گیمن، کتاب‌های پریان

ادى دیکنز (سه‌گانه)، فلیپ آروا، کتاب پنجره