قاسمی سمانه

سمانه قاسمی

نویسنده، تصویرگر

تولد: ۱۳۶۰   قزوین

 

بعضی از کتاب‌ها:

نخود نخودی، نشر جویا، ۱۳۸۰

من یک پنگوئن هستم (تصویرگری)، کانون، ۱۳۸۷

خودت پیدا کن (طراحی و تصویرگری)، کانون، ۱۳۸۹

چرخ چرخ بچرخان (طراحی و تصویرگری)، کانون، ۱۳۹۰

سیاه کوچولو، سفید کوچولو (طراحی و تصویرگری)، کانون، ۱۳۹۱

به به (تالیف/ تصویرگری)، کانون، ۱۳۹۴

خوشمزه می‌خواهد (تصویرگری)، کانون، ۱۳۹۴

 

بعضی از مقاله‌ها:

مخاطبان و میانجیان ادبیات کودک چه کسانی هستند؟، نشریه‌ی روشنان، ۱۳۹۲

تمرکزگرایی و تمرکززدایی در کتاب‌های تصویری، نشریه‌ی مرکز مطالعات ادبیات کودک شیراز، ۱۳۹۴

ترجمه‌ی «بیننده‌ی نهفته» اثر پری نودلمن، نشریه‌ی روشنان، ۱۳۹۲

لذت در ادبیات کودکان، پژوهش مشترک با شیدا آرامشفر، ۱۳۹۵

پایان‌نامه‌ی ادبیات کودک با موضوع «تمرکزگرایی و تمرکززدایی در کتاب‌های تصویری»، دانشگاه شیراز

 

بعضی از فعالیت‌ها:

همکاری با مجله‌ی کوشش کانون از سال ۱۳۷۹