قایینی زهره

زهره قایینى

پژوهش‌گر- مترجم

تولد: ۱۳۳۲

تحصیلات: کارشناس ارشد کتابدارى

بعضى از کتاب‌ها:

تاریخ ادبیات کودکان ایران (تا کنون ۷ جلد)، با همکارى محمدهادى محمدى، نشر چیستا ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵

زمانه‌ى صلح، کاترین اسکولز، انتشارات فنى ایران ۱۳۸۴

صحرا زیستگاه ماست، برد بیلر، انتشارات فنى ایران ۱۳۸۴

سرگرمى‌هاى علمى با آب، هلن ادوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامى ۱۳۷۶

سرگرمى‌هاى علمى با آهن‌ربا، هلن ادوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامى ۱۳۷۶

سرگرمى‌هاى علمى با نور و آینه‌ها، کیت وودوارد، دفتر نشر فرهنگ اسلامى ۱۳۷۶

سیرک، ویلیام سارویان، دفتر نشر فرهنگ اسلامى ۱۳۷۴

بعضى از فعالیت‌ها (از گذشته تا حال):

عضو شوراى کتاب کودک

از پایه‌گذاران مؤسسه‌ى پژوهشى تاریخ ادبیات کودکان

عضو هیئت داوران جایزه‌ى هانس کریستین اندرسن (سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۴)

ریاست هیئت داوران جایزه‌ى هانس کریستین اندرسن (سال ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰)

عضو هیئت‌مدیره‌ى دفتر بین‌المللى کتاب براى نسل جوان