قدیر محسنی عباس

عباس قدیرمحسنى

نویسنده

تولد: ۱۶ بهمن ۱۳۵۱- تهران

کتاب:

زمین روى دوش باباى من بود، به‌نشر

پسری که گم شد

مستان پرنده‌ی کوچک

دزد یک چشم و شاه خل‌ها (مجموعه طنز کوتاه)

قصه‌های غولی