قربانزاده حسین

حسین قربانزاده

تولد: ۴ تیر ۱۳۵۲

 

کتاب‌ها:

در سایه‌ی مولانا (نمایش‌نامه)، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۸۷

نمایش‌نامه خوانی (نمایش‌نامه)، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۹۱

عزیزتر از خوشه (داستان)، ساوالان ۱۳۹۴

 

بعضی مقاله‌ها:

جایگاه بازی و لذت در دنیای کودک (مقاله)، آلما ۱۳۸۶

راز چوپان (داستان)،‌ کیهان بچه‌ها ۱۳۹۳

من و پیش‌گویی‌های پدرم (داستان)، کیهان‌بچه‌ها سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴

مورچه‌ای که آخر دنیا را دید (داستان)،‌ کیهان بچه‌ها ۱۳۹۴

بچه‌خرس از درخت پایین نمی‌آید (داستان)،‌ کیهان بچه‌ها ۱۳۹۴

کلاغ و ساز (داستان)،‌ کیهان بچه‌ها ۱۳۹۵

روی مرمر سفید (داستان)، کوشش ۱۳۹۵