قربانی محمدعلی

محمدعلی قربانی

تولد: ۱۳۵۰- شهریار

 

بعضی از کتاب‌ها:

هری‌پاتر و یگان ققنوس ۱ و ۲، با همکاری حبیب یوسف‌زاده،‌ رویش ۱۳۸۲

ارنست همینگوی (گردآوری و پژوهش)، رویش ۱۳۸۸

معلم روشنایی، هلن المیرا ویت، مدرسه ۱۳۸۹

 

فعالیت‌ها:

سردبیر رشد جوان از سال ۱۳۸۹