قزل‌ایاغ ثریا

ثریا قزل‌ایاغ

استاد کتاب‌دارى‌ و ادبیات کودکان

(عضو افتخارى)

تولد: دى ۱۳۲۲

بعضى‌ از کتاب‌ها:

نقش کتاب‌هاى‌ کودکان در همساز‌ى کودکان معلول با جریان زندگى روزمره، شوراى‌ کتاب کودک ۱۳۶۱

فریاد مرا بشنو، میلدرد تیلور، امیرکبیر ۱۳۶۵

راهنمای بازی های ایران، دفتر پژوهشی کمیته ملی یونسکو ۱۳۷۹

قصه‌گویى  و نمایش خلاق، دیویى چمبرز، مرکز نشر دانشگاهى ۱۳۸۲

ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن؛ مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان ونوجوانان، سمت ۱۳۸۳

نوشتن براى کودکان، مارگرت کلارک، دفتر پژوهش‌هاى فرهنگى ۱۳۸۶

پرنیان و آب؛ با لالایی تا سرزمین خواب،‌ چشمه ۱۳۸۷

لالایى‌ها و ترانه‌هاى‌ نوازشى، از تولد تا سه سالگی، تاریخ ادبیات کودکان ۱۳۸۹

خواندن با کودک، از تولد تا سه سالگی، تاریخ ادبیات کودکان ۱۳۸۹

بعضى از فعالیت‌ها (از گذشته تا حال):

عضو گروه بررسى‌ شوراى‌ کتاب کودک

عضو هیئت‌مدیره‌ى شوراى کتاب کودک (دو دوره)

عضو هیئت‌ علمی دانشکده ی علوم تربیتی دانشگاه تهران

عضو هیئت داوران جایزه ی هانس کریستین اندرسن