قصاع محمد

محمد قصاع

بعضى از کتاب‌ها:

هرى‌ پاتر و اکسیر جاودانگى، جى. کى. رولینگ، آدینده‌نگار

هرى‌ پاتر و اتاق اسرار جى. کى. رولینگ، آدینده‌نگار

وودى‌ و دوستان (۴ جلد)، کتى هپکا، محراب قلم

مسابقه‌ى‌ گاوچران‌ها، ربکا گومز، محراب قلم

محافظان کهکشان‌ها، لوئیز لارنس، محراب قلم

ملاقات با راما (رمان علمی- تخیلى)، آرتور چارلز کلارک، افق

مرد مصور (مجموعه‌داستان علمی- تخیلى)، رى برادبرى، افق

مأموریت فراموش‌شده، آیزاک آسیموف، افق

مأمور مخفى، ترى دیرى، پیدایش

کوسه‌ها، ترى دیرى، پیدایش

شلیک، ترى دیرى، پیدایش

نادى دوست خوب من، انید بلایتون، کیوان