قهرمانی ناهید

ناهید قهرمانى

 

تولد: ۲۱ اسفند ۱۳۴۰- بابل

 

کتاب‌ها:

برآورنده‌ى آرزو، بیل بریتن، چشمه

بازى مردگان،‌ آنتونى هوروویتس، پیدایش

عذاب در آینه،‌ آنتونى هوروویتس، پیدایش

ارواح سرگردان،‌ آنتونى هوروویتس، پیدایش