قیداری راحله

راحله قیداری

تولد: ۹ فروردین ۵۹- تهران

 

بعضى از کتاب‌ها:

مادر دوستت دارم (با همکارى مازیار تهرانى)، ادب و دانش

پدر دوستت دارم (با همکارى مازیار تهرانى)، ادب و دانش

کودکان روزتان مبارک (با همکارى مازیار تهرانى)، ادب و دانش

کارمند بانک، سرباز و پاسدار (با همکارى مازیار تهرانى)، ادب و دانش

دکتر و پرستار، پاکبان (با همکارى مازیار تهرانى)، ادب و دانش