کشایی اکرم

اکرم کشایی

تولد: ۲۶ آبان ۱۳۵۸- تهران
تحصیلات: کارشناس کتابداری

کتاب:

صبح یک روز اردیبهشتی (شعر نوجوان)، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  ۱۳۹۱

گنجشک و بند رخت (داستان کودک)، امیرکبیر ۱۳۹۴

کلید کلید ، دسته‌کلید (شعر خردسال)، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۹۵

بعضی مقالات:
رد پای غم در شعر کودک (مقاله) کتاب ماه کودک و نوجوان ۱۳۸۹
ادبیات متعهد، مسئولیت مضاعف، کتاب ماه کودک و نوجوان ۱۳۹۰
آیا کتاب شعر کتاب آموزشی است؟ (نقد کتاب)، کتاب ماه کودک و نوجوان ۱۳۹۱

بعضی جایزه‌ها:
صبح یک روز اردیبهشتی، جشنواره‌ی کانون، رتبه‌ی اول
صبح یک روز اردیبهشتی، جشنواره‌ی شمسه، رتبه‌ی اول
جشنواره‌ی ادبی در باغ کودکی، برگزیده‌ی شعر
مسابقه‌ی سراسری نقد کتاب داستان، رتبه‌ی اول