ماهوتی مهری

مهرى ماهوتى

شاعر نویسنده

تولد: ۲۶ فروردین ۱۳۴۰- بابل

تحصیلات: کارشناس زبان و ادبیات فارسى

بعضى از کتاب‌ها:

سفر به سرزمین آفتاب، مدرسه

قصه‌هاى زینب، مدرسه

شال برفى، مدرسه

قاقارى و خاله رعنا، مدرسه

نماز چشمه‌ى‌ پاکى‌ها، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

مروارید مکه، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

خیابان‌ شلوغ، نشر شهر

پرپرپر، دوتا کبوتر، فرارسانه‌ى برگ

دخترک موش، مرد و آرزوش، فرارسانه‌ى برگ

من جوجه شدم، به‌نشر

قصه‌هاى کوکى، به‌نشر

چتر گل، سوره‌‌ مهر