محمودی سهیل

سهیل محمودی

شاعر

تولد: ۲۷ دی ۱۳۳۹- تهران

بعضی از کتاب‌ها:

دختری که می‌خواست پرنده باشد،‌ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۲۷۳

سوگند من به نام شماست، سیمرغ ۱۳۸۳

پرنده‌ها یکدیگر را دوست دارند، فردوس برین ۱۳۸۴

خانه‌ای روی ابرها، فردوس برین ۱۳۸۴

شادی ستاره‌ها، بهاران ۱۳۸۶