مشتاق مژگان

مژگان مشتاق

نویسنده

تولد: ۶ اسفند ۱۳۴۳- اندیمشک

بعضى‌ از کتاب‌ها:

مهمان‌هاى‌ عجیب، ابوعطا

کرگدن خشمگین و موش‌هاى ناقلا، ابوعطا

راز موجود عجیب، ابوعطا

گوش‌هاى آقاخرسه، رهنماى اندیشه

گلاب و پرى دریایى، رهنماى اندیشه

شترمرغ آواز خوان، شباویز

پنجره‌اى که به آسمان نزدیک است، شباویز

روباه باهوش و بره آهو، جهان پویش

این قصه‌ی کلاغه، کلاغی که تو باغه، جهان پویش

پری نوازش، سپید

پری آینه‌پوش، سپید

جایزه‌ها:

بنیاد جانبازان، رتبه‌ی پنجم، ۱۳۷۸

قصه‌نویسان جوان، رتبه‌ی دوم، ۱۳۷۸

 

ای‌میل:

moojgan_moshtagh@yahoo.com