ملامحمدی مجید

مجید ملامحمدى

نویسنده

تولد: ۱۲ مرداد ۱۳۴۷- قم

بعضى از کتاب‌ها:

حرف‌هاى ناتمام (شعر)، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۷۴

غریبه‌ى مهربان (داستان)، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۷۶

رنگین‌کمانى‌ از نور (داستان)، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۷۷

اویس، تنهاترین ستاره (داستان)، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۷۸

مردى مثل کوه (داستان)، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۷۹

خوابى پر از شکوفه و شاپرک، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۸۰

خداحافظ مدینه، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۸۵

من بى‌تو هرگز، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۸۶

آرزوى بزرگ، خیلى بزرگ، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۸۶

آفتاب خانه‌ى ما (داستانى از زندگى امام زمان)، بوستان کتاب

دوست مهربان کبوترها (داستانى از زندگى امام رضا)، بوستان کتاب

آن سواران سیاه‌پوش، تکسوار حجاز

من ماه را بوییدم، مدرسه

تیمور لنگ، مدرسه

مثل گل یاس، مطهر

انارهاى آسمانى، مطهر

گنجشک و مرد خدا، قو

بعضى از فعالیت‌ها (از گذشته تا حال):

عضو تحریریه‌ى مجله‌ى‌ سلام بچه‌ها و پوپک

مسئول شعر ماه‌نامه‌ى ملیکا