مهرافزا محمدرضا

محمدرضا مهرافزا

مترجم

تولد: ۱۳ خرداد ۱۳۵۳- ارومیه

تحصیلات: دانشجوی دکترای‌ حقوق بین‌الملل
دانش‌آموخته‌ی دانشگاه شهید بهشتی

 بعضى از کتاب‌ها:

قلب مترسک

مجموعه‌ى فسقلى‌ها (ده جلد)

درخت پر از پرنده

شیر پرنده

شهر هفت دروازه

باغچه‌ى خاله رزاى خوشبخت

خواب ترسناک شانا

من دخترى کوچک بودم

پرنده‌ی موتوردار

دخترخانم دوست‌داشتنی

ای‌میل

mr.mehrafza@mail.sbu.ac.ir

تلفن:

۰۹۱۲۱۵۸۳۸۸۲