موسوی عذرا

سیده عذرا موسوی

تولد: ۱۸ اسفند ۶۲- قم

 

کتاب‌ها:

گربه‌ی معبد کنکور (مجموعه‌یادداشت داستانی)، معارف ۱۳۹۳

دلقک و نارنج تلخ (رمان)، قدیانی ۱۳۹۴

بوستان (بازنویسی)، زنبور

 

فعالیت‌های دیگر:

دبیر سرویس اجتماعی نشریه‌ی انتظار نوجوان از سال ۱۳۹۰