موسوی مینا

مینا موسوی

مترجم

تولد: ۱۳۷۱ تهران

بعضی از کتاب‌ها:

دونده‌ی هزارتو، جلد اول: لانه‌ی گریورها، جیمز دشنر، نشر افق

دونده‌ی هزارتو، جلد دوم: گذر از جهنم، جیمز دشنر، نشر افق

دونده‌ی هزارتو، جلد سوم: علاج مرگ، جیمز دشنر، نشر افق