میرزاحسین فهیمه

فهیمه میرزاحسین

تولد: ۱۳۵۳- تهران

تحصیلات: فوق‌لیسانس ادبیات نمایشی

 

تولد: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۵۳- تهران

تحصیلات: فوق‌لیسانس ادبیات نمایشی

کتاب‌ها:

جیگ و میگ و خرس شکمو، دی اندرسون،‌خردپژوهان ماصر ۱۳۸۲

این کار بدجنسیه، خردپژوهان ۱۳۸۴

چوپان دروغگو، خردپژوهان ۱۳۸۴

نمایش‌نامه‌نویسی برای نمایش عروسکی، جین مستون، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۸۹