ناصری علی

علی ناصری

نویسنده

تولد: ۱۳۵۰- میانه

بعضی از کتاب‌ها:

ابر و کلاغ، علمی و فرهنگی ۱۳۸۵

بچه‌ای که نبود، مدرسه ۱۳۸۵

نقاشی‌های بابا، شباویز ۱۳۸۶

دراز النگه، شباویز ۱۳۸۶

روزی روزگاری ستارخان، امیرکبیر ۱۳۸۷

معصومه، دختری که عینک سیاه می‌زد، امیرکبیر ۱۳۸۸

نفرین یک کلاغ از پیش مرده، امیرکبیر ۱۳۸۹

یک چاه پر از لبخند، امیرکبیر ۱۳۸۹