نباتی فریبا

فریبا نباتى

تولد: ۱۷ آبان ۱۳۴۱- تهران

تحصیلات: کارشناس زبان و ادبیات فارسى

 

بعضى از کتاب‌ها:

گربه و عروسک، سروش

امتحان آبان‌ ماه، به‌نشر

دستیار جادوگر، جان پیج، پیدایش

خیلى بزرگ، مارتین مک‌کافرتى، پیدایش

گربه‌هاى‌ تپل، وین هایلد اسکامل، پیدایش