نجفی عبدالمجید

عبدالمجید نجفى

نویسنده

تولد: ۴ فروردین ۱۳۳۸- تبریز

تحصیلات: کارشناسى زبان و ادبیات فارسى

بعضى از کتاب‌ها:

بالاتر از خانه‌ى عقاب (مجموعه داستان)، سوره‌ مهر

راز گم‌شده‌ى خاور (رمان)، سوره‌ مهر

چشم‌هاى مادرم (مجموعه داستان)، سوره‌ مهر

پسر کوهستان (مجموعه داستان)، منادى تربیت

آوازهاى نارنجى، منادى‌ تربیت

گمشدگان جنگل آى سولان، سروش

شاه عباس، مدرسه

ستارخان، مدرسه

دخترى به نام پریا، به‌نشر

من و سارا و سورى (مجموعه داستان)، ذکر

مسافر سیاره‌ى‌ اوراپوس (رمان) ذکر

برف آباد (رمان)، ذکر

بعضى‌ از جایزه‌ها:

برف‌‌آباد؛ برنده‌ى‌ کتاب سال کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

در کوچه‌هاى‌ خالى؛ برگزیده‌ى جشنواره‌ى‌ مطبوعات

ستارخان، برگزیده‌ى جشنواره‌ى‌ رشد

دخترى به نام پریا؛ برگزیده‌ى شوراى‌ کتاب کودک