نظرآهاری عرفان

عرفان نظرآهارى

شاعر- نویسنده

تولد: ۱۳۵۳- تهران

تحصیلات: دانشجوى‌ دکتراى زبان و ادبیات فارسى و تاریخ فلسفه

کتاب‌ها:

از روزهای سادگی، حوزه‌ هنرى

پشت کوچه های ابر، نیستان

 کوله‌پشتى‌ات کجاست؟، به‌نشر

نامه‌ها‌ى خط‌خطى، صابرین

لیلى نام تمام دختران زمین است، صابرین

راز مروارید‌هاى شهرزاد، مدرسه

پیامبرى از کنار خانه‌ى‌ ما رد شد، افق

بال‌هایت را کجا جا گذاشتى؟، افق

چاى با طعم خدا، افق

در سینه‌ات نهنگى مى‌تپد، صابرین

جوانمرد، نام دیگر تو، صابرین

من هشتمین آن هفت‌ نفرم، صابرین

روى تخته‌ سیاه جهان با گچ نور بنویس، نور و نار

جایزه‌ها:

پشت کوچه‌هاى ابر؛ برگزیده‌ى‌ کتاب سال کانون پرورش فکرى‌ کودکان و نوجوانان

کوله‌پشتى‌ات کجاست؟؛ برگزیده‌ى جشنواره‌ى پروین اعتصامى، کتاب سال جمهورى اسلامى و  کتاب سال سلام

نامه‌ها‌ى خط‌خطى؛ برگزیده‌ى جشنواره‌ى‌ کتاب برتر، کتاب سال سلام، برگزیده‌ى‌ جشنواره‌ى‌ رشد

لیلى نام تمام دختران زمین است؛ برگزیده‌ى جشنواره‌ى‌ کتاب برتر

چاى با طعم خدا؛ برگزیده‌ى‌ کتاب سال کانون پرورش فکرى‌ کودکان و نوجوانان

روى تخته‌ سیاه جهان با گچ نور بنویس؛ برگزیده‌‌ى‌ کتاب فصل

شاعر و نویسنده‌ى برگزیده‌ى‌ کودک و نوجوان از طرف جشنواره‌ى شهروند (شوراى‌ شهر تهران)

برگزیده‌ى جشنواره‌ى مطبوعات

برگزیده‌ى‌ جشنواره‌ى مطبوعات رشد

برگزیده‌ى جشنواره‌ى مطبوعات کانون

برگزیده‌ى‌ کنگره‌ى شعر زنان، ۲۰۰۱

وب‌سایت:

http://www.nooronar.com