نوازنی معصومه

معصومه نوازنى

تولد: ۱۳۵۰

تحصیلات: کارشناسى زبان و ادبیات انگلیسى

 

کتاب‌ها:

آدم‌برفى‌ و مترسک، شباویز ۱۳۸۳

غول اسباب‌بازى‌خوار، شباویز ۱۳۸۳

 

بعضى فعالیت‌ها (از گذشته تا حال):

گویندگى و مجرى‌گرى در سیما از سال ۱۳۷۴

گویندگى و مجرى‌گرى در رادیو از سال ۱۳۷۷

همکارى با مطبوعات کودک و نوجوان را از سال ۱۳۷۹

ترجمه‌ى‌ کتاب آدم‌برفى و مترسک به زبان تایلندى

انتخاب کتاب آدم‌برفى و مترسک از سوى ‌آموزش و پرورش براى چاپ در کتاب درسى