نیک‌طلب پوپک

پوپک نیک‌طلب

تولد: تهران

تحصیلات: کارشناسی ریاضی، کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی

کتاب‌ها:

شعر در آیینه‌ى کودک، بشیر علم و ادب

از آتش تا رآکتور، آلکسى کریلف، منادى تربیت

شهرى در ماه، تیم ویکارى، فلق

دنیاى شگفت‌انگیز بدن، ولادیمیر تیخومیروف، نورالثقلین

اق بلیگ و آرزوهاى‌ تنبل‌ها، خدایار دانگل اف، سوره‌ مهر

پدر آیینه‌ی مهربانی، پیدایش